تغذيه نهال گردو
تغذيه نهال گردو

با استفاده از محلول پاشی درختان گردو به منظور تقويت جوانه هاي گل و ميوه در نتيجه افزايش عملکرد وبهبود کيفيت ميوه هاي گردو مي توانيم از فرمول کودي با شرايط زير استفاده نماييم: 
1- مخلوطي از سولفات روي 5 در هزار + کود اوره 5 در هزار + اسيد بوريک 5 در هزار 
2- زمان محلول پاشي در دونوبت يکي پس از برداشت محصول در اواسط مهر تا اوايل آبان ماه هر سال و نوبت دوم در اوايل تا اواسط فروردين هر سال در هنگام تورم جوانه ها صورت مي گيرد.
3- محلول پاشي اگر در صبح يا عصر صورت گيرد بهتر خواهد بود.
4- بهتر است پس از محلول پاشي آبياري باغ انجام گيرد.
 
  تاریخ انتشار :  1398/08/27  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  355   print