هرس درختان بارده گردو
هرس درختان بارده گردو

هدف اصلی از این هرس تولید محصول منظم زیاد و با کیفیت بالا است در کل این هرس چهار هدف عمده دارد:
 (1) کنترل اندازه درخت
 (2) حفظ قدرت رشد و باردهی سیخک ها
(3) تولید شاخه های جدید برای جایگزینی شاخه های پیرتروکم بارورتر
(4) حذف شاخه های ضعیف خشک و مزاحم و ایجاد تسهیلات برای عملیات زراعی عمل هرس در دوره خواب درختان انجام می شود ولی بهتر است این کار در اوایل بهار انجام گیرد تاخیر در هرس موجب خروج شیره گیاهی می شود تمامی سطوح قطع شده باید با چسب پوشانده می شود. بهترین روش هرس درختان جوان (16 تا 17 ساله) و میان سال گردو (34 ، 35 ساله) بریدن انتهایی شاخه های سه ساله است. روش مناسب برای هرس درختان بالغ (40 ساله) قطع انتهای شاخه های 4 تا 5 ساله است.
  تاریخ انتشار :  1398/08/22  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1189   print