دلایل پوکی پسته
دلایل پوکی پسته

پوکی پسته در اثر عواملی مانند عدم گرده‌افشانی، سقط‌ جنین (رشد ناقص جنین) و پارتنوکارپی ایجاد می‌شود. سقط جنین به علت تجمع کالوز در سیستم آوندی در سیستم جنین رخ داده و تشکیل کالوز در آوندها بستگی به ژنتیک و شرایط محیطی دارد. شدت و سرعت کالوزه شدن روی پوکی اثرگذار بوده، به‌طوری که در ارقامی که سرعت کالوزه شدن بالا می باشد، رشد جنین کم بوده و پوکی زیادی مشاهده می‌شود، ولی در ارقامی که سرعت کالوزه شدن آرام می‌باشد، میزان پوکی کم بده و به همین دلیل است که دامنه ای از پوکی در ارقام مختلف مشاهده می شود
  تاریخ انتشار :  1396/09/13  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  914   print